دوره آموزش روانشناسی آغاز شد همین الان ثبت نام کن!!

تست شخصیت شناسی MBTI ( مایرز- بریگز )

تست شخصیت شناسی MBTI ( مایرز- بریگز )

سلام به شما دوستان و همراهان عزیز مایندکلینیک

امروز می خواهیم در رابطه با تست شخصیت شناسی MBTI باهم صحبت کنیم.

در ابتدا به این می پردازیم که چطور تست شخصیت شناسی MBTI بوجود آمد.

 

نظریه مایرزـ بریگز

مفهوم تیپ شخصیتی موجودیت خود را مدیون روان شناس سویئسی، کارل یونگ و دو زن آمریکایی به اسامی کاترین بریگز و خترش ایزابل بریگز مایرز است. یونگ یک روان تحلیل گر پیرو مکتب فروید بود، به این نتیجه رسید که اگر بتوان زیربنای ذهنی و برداشت ها و نگرش های اشخاص را شناخت، رفتاری را که به نظر پیش بینی نمی شود،می توان درک و شناسایی کرد.

مایرز و بریگز با توجه به اهتمام نظری کارل یونگ کارشان را شروع کردند و بعد با بسط دادن آن، امکان استفاده علمی از آن را میسر ساختند. یونگ معتقد بود که سه ترجیح شخصیتی وجود دارد. کاترین بریگز و ایزابل بریگز مایرز پس از بررسی فراوان به این نتیجه رسیدند که چهار ترجیح شخصیتی و شانزده تیپ شخصیتی وجود دارد.بررسی های ایشان نشان داد همه مردم در یکی از این شانزده تیپ شخصیتی قرار می گیرند. این بدان معنا نیست که بگوییم انسان ها منحصر به فرد نیستند؛ زیرا انسان ها هر کدام منحصر به فردی خودشان را دارند. سی نفر با تیپ شخصیتی واحد، اگر در یک اتاق قرار داشته باشند، باز هم با هم متفاوت هستن زییرا پدر و مادر، ژن،‌ تجربه، علایق و چیزهای متفاوت دیگری دارند. اما در ضمن وجوه مشترک فراوانی هم دارند. نظریة مایرز و بریگز جزء نظریه های شخصیتی مهم و جدید به حساب می آید. این نظریه به ارزیابی تیپ شخصیتی افراد از طریق شیوه و روشی تأکید دارد که افراد دنیای شان را مشاهده و براساس ادراک شان تصمیم گیری می کنند.

مفاهیم اصلی نظریه مایرزـ بریگز

نظریة مایرز ـ بریگز شامل چند مفهوم مهم و کلیدی است که اساس نظریه و تقسیم بندی شخصیت های انسانی بر پایة این مفاهیم استوار است. دو موضوع مهم در نظریة مایرز ـ بریگز عبارتند از ادراک و قضاوت. در نظریة مایرز ـ بریگز افراد دنیای شان را مشاهده و براساس ادراک شان تصمیم گیری می کنند.

بر همین اساس مایرز ـ بریگز چهار ترکیب ادراک کننده و قضاوت کننده را که ممکن است اتفاق بیافتد را توصیف می کنند:

 1. حسیS ـ تفکری T
 2. حسیS ـ احساسی F
 3. شهودیN ـ احساسی F
 4. شهودیN ـ تفکری T

 

طبق نظریه مایرز ـ بریگز، افراد یکی از این چهار مقوله را ترجیح می دهند. روشی که افراد، ادراک و قضاوت می کنند نه تنها بر شیوه ی زندگی شخصی شان تأثیر می گذارد،‌ بلکه همچنین بر روشی که آن ها با دیگران تعامل می کنند نیز تأثیر می گذارد. به طور مثال افرادی که از توانایی های حسی و تفکری برای درک حوادث استفاده می کنند و درباره ی حوادث قضاوت می کنند، خیلی متفاوت از کسانی هستند که عمدتاً از احساس و شهود استفاده می کنند.

حسی ـ تفکری

افراد حسی و تفکری،‌ افرادی هستند که برای ادراک، تفکر و قضاوت بر دریافت های حسی تکیه می کنند. و به جمع آوری حقایق از طریق مشاهدات شان تمرکز دارند. چنین افرادی کاملاً عمل گرا و برنامه مدار هستند.

حسی ـ احساسی

افراد حسی و احساسی، با وجود اعتماد به حواس بینایی، شنوایی و سایر حواس، این افراد بر اساس احساس تصمیم گیری می کنند. آن ها از اهمیت احساسات بر خودشان و دیگران به هنگام تصمیم گیری آگاه هستند. آن ها به دلیل تأکید شان بر دیگران، به احتمال زیاد به افراد بیش از اشیاء تأکید دارند.

شهودی ـ احساسی

افرادی که شهودی و احساسی هستند، به جای اینکه به اتفاقات یا مشاهدات کنونی تمرکز کنند، احتمالاً بیشتر درباره ی امکان های آینده نگران هستند. درگیری احساسی آن ها تا حدودی الهامی،‌شخصی و صمیمانه است. آن ها به جای اینکه مشاهدات خودشان را بسنجند، بر احساسات موجود درباره ی مشاهدات شان تأکید دارند. و رویکردی خلاقانه در برآوردن نیازهای انسانی دارند و کمتر با اشیاء رابطه برقرار می کنند.

شهودی ـ تفکری

افرادی که شهودی و تفکری هستند،‌ احتمالاً بر اساس تحلیل تصمیم گیری می کنند. آن ها از حل مسئله، مخصوصاً مسائلی که ماهیت نظری دارند،‌ لذت می برند.

 

تأثیر ابعاد درون گرایی و برون گرایی در نظریة مایرز ـ بریگز

درون گرایی I و برون گراییE

برای فهمیدن اینکه افراد چگونه ادراک و قضاوت می کنند، عامل های دیگری نیز باید اضافه شود: درون گرایی و برون گرایی. درون گرایی در مقابل برون گرایی است.

معنی رایج کلمه درون گرا و برون گرا متفاوت از آن چیزی است که یونگ و مایرز به کار برده اند و در واژه شناسی رایج،‌ درون گراها معمولاً با ظاهری آرام و برون گراها پر سروصدا فرض می شوند. برای یونگ و مایرز کلمات درون گرا و برون گرا اشاره به این دارد که آن ها چگونه به دنیا نگاه می کنند.

درون گرایی به نحوه ی ساخت ادراک و قضاوت براساس علایق در دنیای درون فرد اشاره دارد و بر عکس برون گرایی در استفاده ی ادراک و قضاوت دنیای بیرونی فرد اشاره دارد. برای فرد درون گرا دنیای درون، ترکیبی از ادراک ها و ایده های مهم است. برای برون گرا دنیای بیرون، بستگی به اشیاء و افراد دیگر دارد. به روشنی هر دو، درون گرا و برون گرا، در دنیای درون و دنیای بیرون زندگی می کنند؛ تنها تفاوت در این است که درون گرایی به دنیای درون اشاره دارد و برون گرایی به دنیای بیرون اشاره دارد.

برون گراها اغلب دوست دارند که فعال باشند، آن ها می خواهند که با افراد دیگر و اشیاء به وسیله ی صحبت کردن و تعامل کار کنند. این تعامل ها به صحبت کردن مستقیم با افراد و سپس نوشتن یادداشت ها اشاره دارد.

آغاز کلام و فعالیت فیزیکی برای آن ها اهمیت فراوانی دارد.

برعکس درون گراها به فکر کردن تمایل بیشتری دارند. آن ها ممکن است کار کردن بدون مشکل یا فکر کردن برای زمان طولانی قبل از انجام کار یا تجربه ی آن کار را دوست داشته باشند، به شرطی که این فکر کردن از روی کم رویی نباشد و اقتضای این کار نیاز به فکر کردن داشته باشد.

بر اساس موارد گفته شده ترکیبی از ابعاد چهارگانه وجود دارد.

شانزده سنخ تیپ شناسی نظریة مایرز – بریگز

INTJ

INFJ

ISFJ

ISTJ

INTP

INFP ISFP ISTP

ENTP

ENFP

ESFP

ESTP

ENTJ ENFJ ESFJ

ESTJ

 

کاربرد نظریة مایرز ـ بریگز

برخی از کاربردهای نظریة مایرز ـ بریگز عبارتند از:

 1. شناخت بهتر خود و دیگران
 2. ارتباط مؤثر با دیگران
 3. مشاوره ی پیش از ازدواج
 4. زوج درمانی
 5. مشاوره ی شغلی
 6. استخدام نیرو
 7. ایجاد تیم های کاری
 8. حل تعارضات درون سازمانی
 9. آموزش و توسعه ی مدیریت
 10. فرزند پروری
 11. شناخت بهتر معلم ها از شاگردان شان

 

درک تیپ های روان شناختی، در کل، راه را برای درک بهتری از روان شناسی انسان ها فراهم می کند. درک تیپ های روان شناختی به افراد کمک می کند تا از حالت تحریک پذیری به سمت پذیریش رفته و از تفاوت ها به نحو سازنده و مطلوبی استفاده کنند. همچنین برخی از افراد فکر می کنند که کارکرد تیپ آن ها برتر است و تأکید بیشتری بر نکات منفی گروه مقابل می کنند؛ ولی شناخت بیشتر باعث می شود تا سوگیری های منفی به اشخاص با تیپ های متفاوت جلوگیری شود.

 

حال شما دوستان عزیزی که تمایل دارید که در آزمون MBTI شرکت کنید و با تیپ شخصیتی خود آشنا شوید می توانید از طریق لینک زیر در آزمون تیپ شخصیتی MBTI شرکت کنید. و برای دریافت نتیجه آزمون از طریق کانال تلگرام مایندکلینیک به آدرس زیر وارد شوید، و نتیجه آزمون را دریافت کنید.

 

هزینه آزمون 199،000 تومان

ارتباط از طریق کانال تلگرام :

لینک پیوستن به کانال تلگرام مایندکلینیک

 

مطالب مرتبط
6 دقیقه

ذهن آگاهی دقیقاً به چه معناست؟

مژگان میرزایی

ذهن آگاهی دقیقا به چه معناست ؟ ذهن آگاهی به معنای مراقبه نیست. مراقبه و خصوصاً « مراقبه ذهن آگاهی » شیوه ایی ازتمرین است که هدف آن رسیدن به ذهن آگاهی بیشتر است. ذهن آگاهی، نوعی از آگاهی است که از توجه به خودتان، دیگران و دنیای اطراف تان به روشی خاص ناشی می […]

3 دقیقه

تست خودشناسی ( آشنایی با کودک درون )

مژگان میرزایی

تست خودشناسی ( آشنایی با کودک درون) کودک درون کیست ؟ واژه ی کودک درون، در واقع بیان کننده ی حالتی از روحیات شماست که با احساسات و لذت شما سروکار دارد.دکتر اریک برن رهبر فکری مکتب روانشناسی تحلیل رفتار متقابل، اعتقاد دارد که شخصیت ما، ترکیبی از سه جز والد، بالغ و کودک است. […]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سبد خرید
Subtotal 0 تومان
error: تمام حقوق متن برای مدیر سایت مایندکلینیک ثبت شده ست